Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναζητά νέο διευθυντή χορωδίας

Επικαιρότητα
11/09/2013

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθυντή χορωδίας του φορέα. Ζητείται μια προσωπικότητα από τον καλλιτεχνικό χώρο με ευρεία μουσική και γενική κατάρτιση, άριστη γνώση του λυρικού ρεπερτορίου και των διαφόρων στυλ της χορωδιακής μουσικής, καθώς και ικανότητα διαχείρισης συνόλων.

Συγκεκριμένα, για την υποψηφιότητα θα συνεκτιμηθούν υπέρ του υποψηφίου τα κάτωθι αναφερόμενα προσόντα:

1. Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας ή Ορχήστρας:
α) σχολών Διεύθυνσης Ορχήστρας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης ή Ανώτερης Σχολής μουσικής κατεύθυνσης της ημεδαπής.
β) αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σχολών Διεύθυνσης Ορχήστρας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης ή Ανώτερης Σχολής μουσικής κατεύθυνσης χώρας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
δ) Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή άλλων αναγνωρισμένων από το υπουργείο Πολιτισμού ωδείων, στα οποία λειτουργεί Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας ή Χορωδίας.

2. Πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου ή πτυχίο οργάνου (αναγνωρισμένου) συμφωνικής ορχήστρας, με παράλληλη φοίτηση σε επίπεδο τουλάχιστον πρώτης τάξης της ανωτέρας σχολής πιάνου. Για τους διπλωματούχους εγχόρδου ή πνευστού οργάνου συμφωνικής ορχήστρας αρκεί η φοίτηση σε επίπεδο μέσης σχολής πιάνου.

3. Πτυχίο Αντίστιξης από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το κράτος. Κατʼεξαίρεση, για τους διπλωματούχους σχολών Διεύθυνσης Χορωδίας δεν απαιτείται πτυχίο Αντίστιξης.

4. Γνώσεις φωνητικής (προσμετρούνται θετικά σπουδές μονωδίας).

5. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών (κυρίως ιταλικής και κατά δεύτερο λόγο γαλλικής, γερμανικής ή αγγλικής), αποδεικνυόμενη με προσκόμιση σχετικών τίτλων.

6. Δόκιμη επαγγελματική προϋπηρεσία στη διεύθυνση και διδασκαλία χορωδιακού ή μουσικού συνόλου.

Οι μηνιαίες αποδοχές του Διευθυντή Χορωδίας καθορίζονται βάσει του Νόμου 3988/2010.

Για έκαστο από τους τρεις πρώτους επιτυχόντες στην πρώτη φάση επιλογής, θα ακολουθήσει μια κατʼ ελάχιστο τρίμηνη δοκιμαστική περίοδος συνεργασίας, κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου 2011-12. Η οριστική επιλογή του υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος της καλλιτεχνικής περιόδου 2011-12. Η διάρκεια της σύμβασης του επιλεγέντος Διευθυντή Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα είναι διετής.

Οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες ή αλλοδαποί παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και την 1η Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 14.00, στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της ίδιας, το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της Διοίκησης (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 10564, Αθήνα), κατά τις ώρες 8:00 – 14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή και στο τηλέφωνο 210 3711200.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ή ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο www.nationalopera.gr, τα ακόλουθα:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
2. Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή)
3. Τίτλους απασχόλησης σε λυρικά θέατρα, μουσικά σύνολα κλπ.
4. Αποδεικτικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του υποψηφίου (όπως προγράμματα παραστάσεων, ντοκουμέντα εικόνας και ήχου, κριτικές κλπ.)

www.artistbook.gr
25/7/2011

Σχόλια

0 σχόλια
* Απαιτούμενα πεδία
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις οδηγίες και τους όρους χρήσης

Ατζέντα

Ενημερωθείτε από το Artistbook

Μην χάσω

Αρχη