Μουσική άνοιξη στο Half Note. Συνέντευξη με σχήματα που θα ανέβουν στη σκηνή του.

Συνεντεύξεις
11/09/2013

Ο Μάιος στο Half Note είναι αφιερωμένος στην ελληνική Jazz σκηνή. Καταξιωμένοι μουσικοί συναντώνται με νέους ταλαντούχους. Το ArtistBook τους ζήτησε να απαντήσουν για την επικαιρότητα αλλά και για το τι θα μας παρουσιάσουν.
Δείτε τι απάντησαν στις δύο ερωτήσεις μας!

1.    Ποιό είναι το μέλλον της μουσικής και του πολιτισμού στην Ελλάδα του  Μνημονίου; 
2.    Τι θα παρουσιάσετε στο Half Note; 

Tamuz & Anamateur  

Αnamateur:Παραδόξως σὲ μία περίοδο κρίσεως σὰν αὐτὴ ποὺ ζοῦμε, εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ δοῦμε νὰ ἀναδεικνύωνται ἐκεῖνα τὰ καλλιτεχνικὰ δημιουργήματα πού θὰ ἔχουν καί περισσότερηχάρι καί περισσότερη οὐσία (ἀπὸ ὅτι σὲ μία περίοδο οἰκονομικῆς εὐμάρειας), καθὼς εἶναι συνήθως αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα τὸ κόστος παραγωγῆς δὲν εἶναι κατʼ ἀνάγκην ὑπέρογκο, καὶ ἐπειδὴ ἀντιλαμβανόμασθε καλύτερα ὅτι ὁ σκοπὸς τῆς τέχνης δὲν εἶναι νὰ μᾶς κάνῃ νὰ ξεχνᾶμε πόσο σκληρὴ εἶναι ἡ ζωή, κάθε ἄλλο, ἀλλὰ νὰ μᾶς θυμίζῃ βεβαίως παράλληλα καὶ πόσο ὄμορφη μπορεῖ νὰ γίνεται. Φυσικὰ στὴν χώρα μας τὸ οἰκονομικὸ ρίσκο τῶν καλλιτεχνικῶν παραγωγῶν θὰ συνεχίσουν νὰ τὸ ἀναλαμβάνουν κυρίως οἱ ἴδιοι οἱ δημιουργοί. Τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος σχεδὸν ποτὲ δὲν ἀντελήφθη ὅτι οἱ ταλαντοῦχοι καλλιτέχνες εἶναι ἀποτελεσματικότατοι πρεσβευτές του στὸ ἐξωτερικὸ καὶ εἶναι ἐξαιρετικῶς ἀμφίβολο ὅτι θὰ βελτιώσῃ τὴν τακτική του, ἀκόμη καὶ τώρα (ἰδίως ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ συνεχίσουμε νὰ ἐκλέγουμε σὰν κυβερνῆτες ἀνθρώπους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χωρὶς ξεχωριστὴ παιδεία καὶ αἰσθητικὴ ἄποψι). Πέραν τούτου, οἱ χορηγοὶ ἀποτελοῦν πλέον δυστυχῶς εἶδος πρὸς ἐξαφάνισι.

Tamuz (μεταφρ.): Θὰ παρουσιάσουμε ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Cole Porter. Τὴν ἰδέα τὴν εἶχα ἐγώ, λίγο καιρὸ μετὰ τὴν πρώτη γνωριμία μου μὲ τὸν Anamateur σὲ ἕνα jazz live, στὸ ὁποῖο ἔπαιζε αὐτὸς καὶ ὁ φίλος μου ὁ Σεραφείμ, καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου διεπίστωσα πόσο μοῦ ἄρεσε νὰ τραγουδῶ μαζί του (ἦταν σὰν νὰ τὸ ἔκανα ἀπὸ χρόνια)! Θέλησα λοιπὸν νὰ ὀργανώσω μία jazz βραδιά μαζί του καὶ διάλεξα τὴν θεματολογία τοῦ Cole Porter ὄχι μόνο διότι εἶναι αὐτὸς ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους συνθέτες τῆς jazz, ἀλλὰ καὶ διότι μπόρεσα νὰ αἰσθανθῶ πόσο πολὺ ταίριαζε στὸ στύλ του ὁ Anamateur. Καὶ ἔτσι ἐπιλέξαμε μαζὶ τὰ κατάλληλα κομμάτια, ἄλλα ποὺ ποτὲ δὲν εἴχαμε ἀκούσει (Be like the bluebird, Do I love you?) καὶ ἄλλα τῶν ὁποίων εἶναι γνωστὸ μὲν τὸ refrain, ὄχι ὅμως κι ἡ εἰσαγωγή, ἡ ὁποία τὰ ἀναδεικνύει πολὺ περισσότερο (Night & Day, All of you, Letʼs do it)... Ὕστερα κάναμε τὶς κατάλληλες ἐνορχηστρώσεις γιὰ τὸ σχῆμα, τὸ ὁποῖο θὰ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τρεῖς ὑπέροχους jazz μουσικούς, τὸν Γιῶργο Νάζο (κιθάρα, τρομπέττα), τὸν Περικλῆ Τριβόλη (κοντραμπάσσο) καὶ τὸν Σεραφεὶμ Μπέλλο (ντράμς). Ὅταν τὸ ρεπερτόριο ἦταν πλέον ἔτοιμο, ἀποφασίσαμε νὰ συμπεριλάβουμε καὶ δύο – τρεῖς δικές μας συνθέσεις, προκειμένου νὰ φανῇ πῶς ἔχουμε καὶ μεῖς ἐπηρεασθῆ στὸ γράψιμο ἀπὸ τὸν Cole Porter.

Anamateur: Ἐπίσης ἐπιτρέψατέ μου νὰ ἀναφέρω ὅτι μεταξὺ τῶν αὐθεντικῶν τραγουδιῶν, θὰ ἀκουσθοῦν καὶ συνθέσεις ἀπὸ τὸ πρῶτο jazz musical μου «Μία ἀμφιβολία ἐγεννήθη στὸ μυαλὸ ἑνὸς εὐγενοῦς τιμωροῦ», τὸ ὁποῖο, ὕστερα ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία στὸ Booze τὸν χειμῶνα ποὺ μᾶς πέρασε, θὰ παρουσιασθῇ σὲ μία νέα καὶ πιὸ ἐκτεταμένη ἐκδοχὴ στὸ «Ἵδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη» τὸ φθινόπωρο. Νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι τὸν ἀναβαθμισμένο ῥόλο τῆς πανέμορφης καὶ χαρισματικῆς καλλιτέχνιδος (ζωγράφου) ἔχει ἀναλάβει νὰ ὑποδυθῇ ἡ Tamuz Nissim, πρὸς μεγάλη μου χαρά, καθὼς τῆς ταιριάζει ἀπολύτως!!
 
(Οι απαντήσεις μας δόθηκαν γραπτώς και δεν αλλάξαμε τον τρόπο γραφής)

Jazz On T.A.P  

-Είναι παγκόσμιο φαινόμενο πολλοί καλλιτέχνες δημιουργοί και δάσκαλοι να οδηγούνται στην αναζήτηση άλλων λύσεων για την επιβίωση τους. Η Ελλάδα (αν και πάμπλουτη σε καλλιτεχνική και πολιτιστική παράδοση) είναι μια χώρα στην οποία ανέκαθεν δινόταν πολύ χαμηλή προτεραιότητα στις τέχνες και τον πολιτισμό. Τα ΜΜΕ (κυρίως τα ιδιωτικά, αλλά σταδιακά και τα δημόσια) επιμένουν να προβάλλουν και να αναπαράγουν ένα πρότυπο ζωής βασισμένο στην κατανάλωση και την επιφανειακή αντιμετώπιση της ανθρώπινης ζωής και έκφρασης. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, οι τέχνες και ο πολιτισμός αντιμετωπίζονται ως δευτερεύουσα ανάγκη του ανθρώπου και ως περιττή πολυτέλεια, ενώ οι άνθρωποι που τα υπηρετούν αντιμετωπίζονται ως "ανένταχτα", περιθωριακά στοιχεία. Το υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, βασισμένο σε ένα εκπαιδευτικό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση του μαθητή με όρους εμπορικούς (και άρα καλλιεργώντας μόνο όσα προσόντα και δεξιότητες "πουλάνε"), συνεχώς μειώνει το χρόνο που αφιερώνεται στο να αποκτήσουν οι μαθητές καλλιτεχνική παιδεία ή να έρθουν σε επαφή με τα πολιτιστικά δρώμενα. Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας με βάση καθαρά οικονομοτεχνικά κριτήρια εντείνουν τα παραπάνω προβλήματα αντί να προσφέρουν λύσεις. Στα πλαίσια της προσπάθειας αντίστασης στις παραπάνω πολιτικές εξόντωσης της τέχνης και του πολιτισμού, αρκετοί καλλιτέχνες υιοθετούν αντιλήψεις οι οποίες επιτρέπουν την προβολή των καλλιτεχνικών δράσεων και της δημιουργίας μέσα από εναλλακτικά κανάλια (συλλογικότητες, μη-κερδοσκοπικοί οργανισμοί, νέες τεχνολογίες κλπ) δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με το έργο τους με πολύ χαμηλό κόστος ή με χρήση εναλλακτικών μορφών οικονομίας.

-Το τρίο "Jazz Οn T.A.P" θα παρουσιάσει ζωντανά στο Half Note εννέα πρωτότυπες συνθέσεις από τον ομώνυμο δίσκο του ο οποίος κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητη παραγωγή τον Φεβρουάριο του 2012. Στη συνέχεια το γκρουπ θα ερμηνεύσει γνωστά jazz standards με μια φρέσκια και «ανοικτή» διάθεση μαζί με τους special guests Γιάννη Παπαναστασίου (σαξόφωνο) και Γιώργο Ψυχογιό (πιάνο). Την παρουσίαση θα προλογίσει ο ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΑ Πανταζής Τσάρας (Kosmos 936, Τρίτο Πρόγραμμα) και ο πιανίστας Γιώργος Ψυχογιός.


Λευτέρης Χριστοφής  

-Πιστεύω ότι δε μπορώ να διαχωρίσω την Ελλάδα ως προς την πορεία της μουσικής και του πολιτισμού σε προ-μνημονιακή και μετά-μνημονιακή περίοδο.
Γεγονός είναι ότι η κουλτούρα του σύγχρονου νεοέλληνα επαναπαύεται στα ιστορικά εναπομείναντα δεδομένα και διαποτίζεται από τον ακράδαντο θαυμασμό των εισαγόμενων καλλιτεχνικών ειδώλων.
Ο εγωκεντρισμός ενός λαού με ελλειπή μουσική και πολιτιστική παιδεία αποκόβει και αποθαρρύνει στο μεγαλύτερο ποσοστό τους Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο έργο ως προς το αντικείμενο τους.
Το θέμα της πραγματικής δημιουργίας σε υψηλό επίπεδο καταδυναστεύεται, απομονώνεται από τους μηχανισμούς εκείνους που όχι μόνο θα μπορούσαν να ανατείνουν την πολιτιστική "αναγέννηση" αυτής της χώρας αλλά και να “εκπαιδεύσουν” τους πολίτες της. Αντ΄ αυτού,  η προβολή έμμεσων προσώπων ως προς την τέχνη γίνεται πλέον αυτοσκοπός.
Ο Έλληνας δημιουργός ανέκαθεν στηριζόταν στη δική του πρωτοβουλία και το δικό του αγώνα χωρίς καμία οικονομική και ηθική υποστήριξη από την πολιτεία.  Αν θεωρήσουμε την  Ελλάδα του Μνημονίου ως τη χείριστη περίοδο για τον πολιτισμό, εκείνο που θα έπρεπε να αλλάξει είναι η αντιμετώπιση προς τους ανθρώπους της Τέχνης κι αυτό δεν απαιτεί μόνον την οικονομική εμπλοκή.
Κατά αρχήν, απαιτείται σύμπνοια, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των καλλιτεχνών από οποιοδήποτε χώρο κι αν προέρχονται, χωρίς την εγωπάθεια και τον εγωκεντρισμό που τους διακατέχει. Ο εναγκαλισμός των δημιουργών από τους ανθρώπους που λειτουργούν  γύρω από τον καλλιτεχνικό κόσμο και η προβολή του έργου τους από τα κρατικά και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας θεωρείται επιτακτική. Μια τέτοια μορφή “συμπόρευσης” πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους και να γίνει κατανοητό ότι το θέμα της “εμπορίας” της τέχνης ή της “ανταλλαγής και αλληλοεξυπηρέτησης” δεν είναι το ζητούμενο.
Δίνοντας χώρο στις νέες καλλιτεχνικές τάσεις και ιδέες θα αναπτυχθούν καινούργια και υγιή “πολιτιστικά κύτταρα” που θα αναπλάσουν τους πολιτιστικούς ιστούς της χώρας όπου με τη σειρά τους θα  αποτελέσουν μέλη του παγκόσμιου πολιτιστικού γίγνεσθαι. Έως τώρα, ο πολιτισμός λειτουργεί ως προέκταση ενός πολιτικού συστήματος με στόχο τη χειραγώγηση της ελληνικής κοινωνίας. 
Θα πρέπει ο πολιτισμός να εμπνέει το όραμα, “το φωτεινό μέλλον των παιδιών μας”. Ας σκεφτούμε μία Ελλάδα να δημιουργεί ένα “νέο πολιτισμό” που θα αγκαλιάσουν οι λαοί του κόσμου.

-Για πρώτη φορά θέλω να παρουσιάσω στο ελληνικό κοινό τα στυλ και τις τεχνικές που έχω αναπτύξει με τις διάφορες κιθάρες – ηλεκτρικές, ακουστικές, συνθεσάιζερ και κλασικές- που χρησιμοποιώ κατά καιρούς, στις ηχογραφήσεις και τις συναυλίες μου.  Ανάμεσα σε αυτές και το τελευταίο μου απόκτημα - χορηγία η Benedetto Bravo deluxe 40th Anniversary, που φέρει το όνομα μου. Βέβαια δεν πρόκειται για κανένα είδος σεμιναρίου ή επίδειξη κιθαριστικών ικανοτήτων. Πρόκειται για συνθέσεις μου που αποτελούν μία νέα ολοκληρωμένη δουλειά που ανεξάρτητα με ποια κιθάρα χρησιμοποιώ προσδίδεται ένα ενιαίο προσωπικό στυλ. Ένα “κιθαριστικό ηχοχρωματικό παινδομόνιο”. Ένα αφιέρωμα στις αγαπημένες μου κιθάρες παίζοντας jazz, fusion, blues, latin, flamenco.

Γιώργος Κρομμύδας  

-Η χώρα μας βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους τις σύγχρονης ιστορίας της. Τα αίτια της οικονομικής ύφεσης, που σαφώς έχει επηρεάσει την πλειοψηφία των Ελλήνων, πρέπει να τα αναζητήσουμε σε βάθος δεκαετιών και είναι αλληλένδετα με την κρίση θεσμών και αξιών της Ελληνικής κοινωνίας. Ως κράτος έχουμε σταματήσει να προάγουμε και να παράγουμε πολιτισμό προ μνημονίου.
 Σε ότι αφορά τον τομέα της μουσικής, αισιοδοξώ για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η αισιοδοξία πηγάζει από τη γνώση ότι το μουσικό δυναμικό μας απαρτίζεται από νέους, ταλαντούχους και πολλά υποσχόμενους μουσικούς. Ελπίζω η νέα γενιά, στην οποία ανήκω κι εγώ, αναβιώνοντας και εξελίσσοντας υγιείς νοοτροπίες του παρελθόντος, να συμπαρασύρει μαζί της ένα διαρκώς αυξανόμενο μουσικό κοινό.
 Πιστεύω ότι στο κοντινό μέλλον ο πολιτισμός θα αναγεννηθεί από τις στάχτες της κρίσης και σε αυτό θα συμβάλλουν οι τέχνες, που έχουν τη δύναμη να ανθούν ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους.

-Η εμφάνιση στο Half Note είναι πραγματικά για μένα κάτι ξεχωριστό. Θα παρουσιάσουμε για  πρώτη φορά, ζωντανά, ένα μεγάλο μέρος του νέου μου επερχόμενου cd και θα εκτελέσουμε αποκλειστικά δικές μου συνθέσεις. Με σεβασμό στην jazz παράδοση ενσωματώσαμε,  με μοντέρνα αισθητική, ιδέες από διαφορετικά στυλ μουσικής,  όπως το rock, το alternative, αλλά και το heavy metal.

Οι εμφανίσεις τους στο Half Note

10/5/2012-Tamuz & Anamateur “Special Tribute to Cole Porter”
12/5/2012-Jazz On T.A.P-Παρουσιάση δίσκου
18/5/2012-Lefteris Christofis Trio
25/5/2012-Yorgos Krommydas Modern Jazz Quartet

www.artistbook.gr
9/5/2012


Σχόλια

0 σχόλια
* Απαιτούμενα πεδία
Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τις οδηγίες και τους όρους χρήσης

Ατζέντα

Ενημερωθείτε από το Artistbook

Μην χάσω

Αρχη